Дентална медицина

Денталната медицина като понятие се наложи през последните няколко години. До 2005 - 2006 година се говореше основно за стоматология. Има известна разлика при двете понятия - денталната медицина изучава основно зъбите и тяхната патология, а стоматологията е по-събирателно понятие. При нея се изучава цялата устна кухина - от старогръцки stomatos - уста. Поради сравнително малкото общомедицински познания, които се придобиват по време на следването в страната се прие за законосъобразно завършилите студенти да се наричат дентални лекари. Има обаче много малко на брой зъболекари, които имат и завършено медицинско образование и са в пълното си право да се наричат стоматолози - доколкото ни е известно, само проф. Стратиев има завършени две магистратури, но през 2012 година в страната ще има доста повече стоматолози. Според Европейските стандарти специалността Лицево - челюстна хирургия е медицинска специалност и всеки, който я практикува, трябва да е завършил медицина. Поради това в един момент всички правоспособни лицево - челюстни хирурзи в България изведнъж се оказаха извън закона - без проф. Стратиев всички те бяха завършили магистърска програма по дентална, а не по хуманна медицина. Поради това по-младите колеги започнаха следване по медицина през 2008 - 2009 година.

В повечето страни на света денталната медицина е разделена на няколко различни специалности: консервативно зъболечение, пародонтология, орална хирургия, ортодонтия, протетика и детска дентална медицина. Консервативното зъболечение според нас е по-правилен термин; в много студентски програми обаче то се нарича оперативно зъболечение. В това название също има логика - при почистването на един кариес зъболекарят извършва една чисто хирургична манипулация (некректомия), при механично - химичната обработка на един коренов канал се използват прийоми, които са много повече взаимствани от областта на хирургията, отколкото на терапията и т.н. Все още няма открити хапчета за лечение на кариес или за почистване на коренови канали, така че понятието терапевтична стоматология (което се използваше някъде до 2000 година) е до голяма степен алогично. Консервативното зъболечение също не е перфектен термин в семантично отношение - в повечето съвременни лечебни методи няма нищо консервативно, нито пък се консервира някаква структура или елемент от зъба. По-скоро се извършват радикални оперативни намеси с цел предотвратяване на задълбочаване на уврежданията (вторична профилактика) и на появата на усложнения (третична профилактика). Най-добре е да се използват термините кариесология и ендодонтия.

www.stomatologia.bg    www.dentalimplants.bg    www.ralev-dental.bg

Имедиатно имплантиране - предимства и недостатъци    Партньори на Ралев Дентал АД

www.ralev-dental.com    www.parodont.bg    Maxillofacial Surgery    Ралев Дентал - рекламна емисия

България    Система Вектор    Зъбни импланти    Имплантология    България в RSS - формат